Vidaus auditas

Vidaus auditas

Geros valdysenos kritinis elementas yra procedūrų laikymosi ir kontrolės užtikrinimas bendrovėje. Vidaus auditas ne tik užtikrina, bet taip pat ir padeda nustatyti taisytinas sritis, įgalindamas bendrovės vadovybę pagerinti organizacijos veiklą.

Mūsų vidaus audito specialistai gali nustatyti, ar Jūsų bendrovėje taikomos taisyklės, procedūros ir kontrolės užtikrina:

  • tikslų pasiekimą;
  • rizikos valdymą;
  • efektyvų išteklių panaudojimą;
  • išorės įstatymų ir taisyklių laikymąsi;
  • turto apsaugą nuo vagysčių, neatitikimų ir korupcijos;
  • informacijos vientisumą ir patikimumą.