Auditas ir užtikrinimas

Auditas ir užtikrinimas

Audito ir užtikrinimo paslaugos padidina finansinės informacijos apie įmonę patikimumą akcininkams, investuotojams, klientams, tiekėjams, įmonės darbuotojams.

Teikiame šias audito ir užtikrinimo paslaugas:

  • Finansinis auditas – suteikia užtikrinimą įmonės akcininkams, kad verslas iš tiesų veikia taip, kaip tai parodo finansinės ataskaitos.
  • Peržvalga – peržvalga remiasi procedūromis, kurios nesuteikia visų įrodymų būtinų auditui, tačiau sudaro galimybę auditoriui pareikšti, ar finansinės ataskaitos yra sudarytos pagal nustatytus reikalavimus.
  • ES projektų auditas – išlaidų iš gautos ES paramos teisėtumo ir teisingumo tikrinimas.
  • Veiklos auditas bei įvairios sutartos procedūros – tikriname tai, kas jums svarbu ir išreiškiame savo ekspertinę nuomonę.