Pradedamas įgyvendinti projektas „UAB „Moore Mackonis“ e.komercijos modelio diegimas“

2022 m. sausio 28 d. LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-160 UAB „Moore Mackonis“ projektui „UAB „Moore Mackonis“ e.komercijos modelio diegimas“ skirtas 45 750,00 Eur finansavimas pagal priemonę „E-komercijos modelis COVID-19“.

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Įgyvendinant projektą numatoma įdiegi paslaugų užsakymo sistemą. Įdiegta internetinė paslaugų užsakymo sistema užtikrins, kad įmonės vadovaujamos komandos reikiamu metu būtų pasiekiamos klientams, kad klientai galėtų kuo geriau pasinaudoti galimybėmis konkurencingoje rinkoje.

UAB Moore Mackonis – vieno didžiausių tarptautinių audito ir konsultacijų nepriklausomų įmonių tinklo, pasižyminčio stipriais tarpusavio ryšiais ir aukšta bendradarbiavimo kultūra – Moore Global Network Limited – dalis nuo 1998 metų. Įmonė teikia audito, mokesčių ir konsultacijų paslaugas.

Projektas Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0807 „UAB „Moore Mackonis“ e.komercijos modelio diegimas“  finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 2023 m. vasario 21 d.