KORONAVIRUSAS: GALIMOS IMPLIKACIJOS FINANSINĖMS ATASKAITOMS UŽ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

2020-03-26

Pastebėjimai įmonėms anglų kalba apie galimą koronaviruso pandemijos poveikį apskaitos įrašams ir finansinei atskaitomybei už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 d.

Peržiūrėkite gaires ČIA

 

 

Moore Global tarpvalstybinis vidurinės rinkos M&A Compass leidinys