KORONAVIRUSAS: GALIMOS IMPLIKACIJOS FINANSINĖMS ATASKAITOMS UŽ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

Pastebėjimai įmonėms anglų kalba apie galimą koronaviruso pandemijos poveikį apskaitos įrašams ir finansinei atskaitomybei už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 d.

Peržiūrėkite gaires ČIA